ZWCAD vs AutoCAD

 

ZWCAD vs AutoCAD

Poniższe porównanie ma charakter informacyjny. Zostało stworzone przez producenta programu ZWCAD.
Wzięto w nim pod uwagę funkcję występujące w programie ZWCAD i sprawdzano, czy występują w programie AutoCAD. W związku z tym istnieją funkcje, które posiada tylko program AutoCAD, których ZWCAD nie posiada, a które nie są wymienione w poniższym zestawieniu.

 

Ogólnie można powiedzieć, że ZWCAD oferuje niższą wydajność niż program AutoCAD, szczególnie przy dużych rysunkach zawierających duże obrazy rastrowe. Niższa wydajność można zaobserwować także przy pracy w przestrzeni papieru, przy dużej ilości rzutni.

ZWCAD 2011 vs AutoCAD 2011
 Kompatybilność ZWCAD 2011 AutoCAD® 2011 AutoCAD 2011 LT®
Obsługa formatu DWG & DXF 2.5~2010 2.5~2010 2.5~2010
Wiersz poleceń TAK TAK TAK
Obsługa plików menu(.mnu) i aliasów (.pgp) TAK TAK TAK
Obsługa czcionek TTF i SHX TAK TAK TAK
Tworzenie i edycja brył ACIS Tak (Tylko wersja PRO) TAK NIE
AutoLisp (zawierający DCL) TAK TAK NIE
AutoCAD® Development System (ADS) TAK TAK NIE
Uruchamianie skryptów VBA TAK TAK NIE
Object ARX DRX (podobne to ARX) TAK NIE
Zaawansowane      
Publikowanie (eksport do formatu DWF) TAK TAK TAK
Punkty charakterystyczne i śledzenie biegunowe TAK TAK TAK
24-bitowa paleta kolorów TAK TAK TAK
"Centrum projektanta" – umożliwia kopiowanie z innych rysunków bloków, stylów wymiarkowania, itp. TAK TAK TAK
Kalkulator (pozwala na wstawianie wartości poprzez wskazania myszką, np. długość linii, lub kąt pomiędzy liniami.) TAK TAK TAK
Eksport atrybutów do innych formatów (np. do Excela) TAK TAK TAK
Przycinanie kreskowania TAK TAK TAK
Obsługa plików stylów wydruku .CTB TAK TAK TAK
Przeglądarka warstw, bloków, stylów linii TAK TAK TAK
Nieograniczona liczba operacji cofnij/ponów TAK TAK TAK
Możliwość dostosowania działania prawego przycisku myszki. TAK TAK TAK
Możliwość dostosowywania menu, pasków ikon i aliasów. TAK TAK TAK
Widoki w przestrzeni papieru w kształcie wieloboku. TAK TAK NIE
Edycja obiektów ActiveX TAK TAK NIE
Zewnętrzne odnośniki TAK TAK TAK
Xref TAK TAK NIE
Szybki wybór TAK TAK TAK
Szybkie wymiarowanie TAK TAK NIE
Obsługa obrazów rastrowych TAK TAK TAK
Tworzenie i edycja multilinii TAK TAK NIE
Funkcje unikalne – występujące tylko w programie ZWCAD®      
Wydruk kilku rysunków na raz – pltplot TAK NIE NIE
Przeniesienie wybranych bloków wraz z atrybutami do nowego pliku TAK NIE NIE
Możliwość nagrywania skryptów TAK NIE NIE