ZWTraffic

ZWTraffic to nakładka wspomagająca projektowanie organizacji ruchu dostosowana do ZWCAD Professional.
Skrócona lista funkcji.
Oznakowanie pionowe:
 • Baza typowych znaków
 • Możliwość rozszerzenia bazy o zindywidualizowane konstrukcje
 • Moduł do projektowania oznaczeń kierunków i miejscowości.

Oznakowania poziome:

 • Oznakowanie podłużne
 • Oznakowanie poprzeczne
 • Strzałki
 • Oznaczenia miejsc parkingowych

Rysowanie podstawowych konstrukcji drogowych:

 • Konstrukcje kropli
 • Wyspy dochodzące do ronda
 • Krzywa esowa
 • Krzywa koszowa
 • Klotoida

Symulacja przejezdności.

Moduł tablic objazdowych.

P-21 – powierzchnia wyłączona z ruchu.

Zmiany wynikające z aktualizacji rozporządzenia (znaki P-26, P-27, strzałki i napisy w rozmiarze mini).

Ulepszony podgląd pojadu podczas analizy przejezdności.

Dodatkowe skale rysunku.

Wstawiane oznaczenia kilometrażu drogi i kilometrażu punktów.

Nowe tabliczki wynikające z zarządzenia GDDKiA np. (przejście drugą stroną chodnika, F-21).

Dowolny napis w oznakowaniu poziomym. odpowiedzi prześlemy Ci dane dostępowe do wydarzenia.