Przedmiar – wspomaganie kosztorysowania w ZWCAD

Program służy do wspomagania kosztorysowania, przez przygotowanie danych przedmiarowych
liniowych i powierzchniowych. Program przeznaczony jest dla projektantów, architektów, kosztorysantów. Nakładka współpracuje z systemem ZWCAD 2010.

Sposób użycia

 1. Definiujemy warstwę i styl tekstu w standardowych oknach ZWCAD.
 2. W ustawieniach określamy skalę opisów, styl tekstu i warstwę.
 3. Obrysowujemy poszczególne elementy, pomieszczenia i inne używając standardowych funkcji ZWCAD, lub funkcją Zmierz2D.
 4. Stworzone opisy można zapisać do pliku CSV, Pliki takie można wczytać do programów Excela, OpenOffice itp. następnie posłużyć się zapisanymi w ten sposób danymi z celu obliczeń, powierzchni, długości wycen itp.
 5. Pomiary zapisane do pliku CSV, można wczytać ponownie do DWG, np. do oznaczenia innej części budynku (piętro, skrzydło)

Zdefiniowane polecenia

 • Zmierz2D – funkcja prosi o wskazanie serii punktów, następnie wyrysowuje polilinie na
  podstawie tych punktów, wyświetla długość polilinii oraz jej powierzchnię – jeśli polilinia
  jest zamknięta. Długość oraz powierzchnia zapisywana jest w bloku opisowym, blok taki
  wstawiany jest do rysunku. Istnieje również możliwość zapisu danych polilinii, oraz jej
  opisu do plików csv.
 • Funkcja posiada kilka opcji, są to:
  A. Plik – użytkownik wskazuje plik, do którego zostaną zapisywane informacje o nowo
  utworzonych liniach
  B. Opis – użytkownik określa w oknie nazwę, jaka zostanie dodana do każdej nowo
  utworzonego bloku opisowego. Istnieje też możliwość dodania numeracji kolejnych
  linii. W tym celu należy wybrać opcję Opis, następnie po wpisaniu oznaczenia serii,
  Program zapyta czy kolejne linie powinny być numerowane automatycznie. Jeśli użytkownik wybierze opcję „T” będzie mógł wpisać numer początkowy, od którego
  będą numerowane kolejne linie.
  C. Jednostki – dodatkowo użytkownik może wpisać jednostki, zostaną one również dodane
  do bloku opisującego linię.
  D. Punkty – Użytkownik poproszony zostanie o wskazanie serii punktów, w punktach tych
  zostanie narysowana polilinia, następnie należy wskazać punkt wstawienia bloku
  opisowego. Blok opisowy będzie zawierał informacje o nazwie linii (jeśli odpowiednia
  opcja była ustawiona), długości i powierzchni linii, oraz jednostkach (jeśli taka opcja
  została wcześniej ustawiona). Wpis zawierający te informacje zostanie dodany do pliku
  jeśli ustawimy jego ścieżkę w opcji.
 • SumaDlugosci – użytkownik wskazuje obiekty, program oblicza sumę długości linii,
  polilinii, łuków, okręgów, elips, łuków eliptycznych.
 • Mdist – użytkownik wskazuje kolejne punkty, program oblicza i wyświetla w linii poleceń
  sumę długości pomiędzy kolejnymi wskazanymi punktami.
 • RZP– użytkownik wskazuje plik zawierający informacje zapisane poleceniem Zmierz2D.
  Program rysuje linie i opisy zgodnie z definicjami zapisanymi w pliku
 • Zapisz – program prosi użytkownika o wskazanie bloków opisowych, następnie informacje
  zapisane w bloku opisowym jest zapisywane są w pliku wskazanym przez użytkownika.
 • LNG – Funkcja służąca do zmiany języka wyświetlanych komunikatów.